onsdag 19 december 2012

Tecken på galen vapenkultur?


Svenska Dagbladet rapporterar om en elvaåring i Utah som tog med sig en pistol och ammunition till skolan. Eftersom det var ganska många som tyckte jag hade fel när jag kritiserade USA:s vapenlagar efter Newton ville jag ta upp detta igen.

Det är i mina ögon ett ganska talande exempel. Elvaåringen tog med sig vapnet, enligt egen utsago, för att kunna skydda sig och sina klasskamrater mot skolskjutningar. I USA är det en relativt vanlig uppfattning att allt vore mycket lugnare och säkrare om alla hade en revolver i byxlinningen. Barn lärs tidigt att hantera vapen och läran om att man behöver vapen för att kunna skydda sig förs också ofta vidare till barnen.

Några anser att det hade varit bra om inte bara "the bad guys" hade vapen vid skolskjutningarna utan även "the good guys". Men kan man alltid vara säker på vem som är vad? Det har ju hänt att tidigare ostraffade människor, även lärare, fått en knäpp och blivit mördare. Dessutom blir rättssäkerheten obefintlig om var och en ska tillåtas vara både domare och bödel.

Som jag sagt förut, problemet är knappast att det finns för få vapen utan det motsatta. Ju fler vapen desto fler mord.

Missuppfatta inte nu, jag är inte någon rabiat vapenmotståndare. Mina barn har samtliga tävlat i skytte (luftgevär) och jag var själv aktiv i en skytteklubb i flera år. Jag har flera vänner och släktingar som är jägare. Men både när det gäller sportskytte och jakt så handlar det inte om att använda vapnen mot andra människor, till skillnad från när vapnen avses för försvar. Med hårda regler när det gäller vem som kan få licens, krav på att vara aktiv i klubb och på hur vapnen ska förvaras så minskar också risken att vapnen hamnar i fel händer.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/elvaaring-bevapnad-i-skolan_7767028.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15953880.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar