lördag 13 april 2013

Hat stoppas inte genom hat

Ingen förnekar att det finns problem med intolerans och hat, motsättningar mellan kulturer och religioner. Speciellt där fattigdom och där arbetslöshet är utbrett.

Jag för min del tror att dessa problem endast kan lösas genom att vi jobbar för att minska fattigdom och orättvisor i Sverige och världen samt att lära ut tolerans och förståelse för våra olikheter.

Ingrid Carlqvist, SD, nassarna i SvP m.fl. tror uppenbarligen att lösningen är att göra precis tvärtom. De gör sig själva till en del av problemet istället för att medverka till lösningen.

Vill ni vara en del av lösningen istället för en del av problemet? Låt då bli att länka till Avpixlat, Dispatch International, Exponerat, Realisten eller andra högerextrema hatsidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar